วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ศูนย์พัฒนาอนุรักษ์ปรับปรุงพันธุ์ โค - กระบือไทย (รับฝากเลี้ยงโค-กระบือไทย ที่ไถ่ชีวิตแล้ว สอบถามข้อมูลโทร 087 541 8252)

ศูนย์พัฒนาอนุรักษ์ปรับปรุงพันธุ์โค กระบือไทย (ที่อยู่ 20 หมู่ 2 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก)

    เนื่องจากปัจจุบันปริมาณกระบือไทย มีจำนวนลดลงอย่างมาก จนถึงขั้นวิกฤติและอาจสูญพันธุ์ในไม่กี่ปีนี้ หากไม่เร่งพัฒนาและอนุรักษ์ คาดว่าไม่เกิน 5 ปี กระบือไทยจะสูญพันธุ์ เพราะมีการส่งออกมากกว่าปริมาณผลผลิตได้ในประเทศ แม้แต่ลูกกระบือถูกส่งไปประเทศจีนเกือบหมด โดยส่งผลให้ในอนาคตขาดแแคลนพ่อแม่พันธุ์กระบือไทยอย่างแน่นอน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อรักษาสมดุลย์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุ์กรรมของกระบือไทยไว้ให้คู่กับสังคมไทยต่อไป

    สาเหตุการลดลงของโค กระบือไทยเนื่องมาจาก เกษตรกรที่เลี้ยงโค กระบือ หันไปประกอบอาชีพการเกษตรอื่น ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ก็ลดลงไปตามความเจริญของเทคโนโลยี พร้อมทั้งขาดแรงงานเลี้ยงสัตว์ คนหนุ่มสาวเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ ปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่ในพื้นที่ ไม่มีเวลาเลี้ยง และที่สำคัญเกษตรกรได้ขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ให้กับกลุ่มนายทุน พ่อค้าแม่ค้า นำไปชำแหละ เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ทำให้มีการแพร่ขยายพันธุ์น้อยลงตามไปด้วย
    ทางสำนักงานปศุสัตว์ จึงได้เร่งให้มีการส่งเสริมการเลี้ยงโค กระบือ ในหลายโครงการเพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้เกษตรกรหันมาร่วมกันอนุรักษ์ และเร่งแพร่ขยายพันธุ์ทั้งโค และกระบือ ให้เพิ่มปริมาณมากขึ้น ไม่เช่นนั้นทั้งโค และกระบือ มีแนวโน้มจะสูญพันธุ์ไปอย่างแน่นอน


                         ทางศูนย์พัฒนาอนุรักษ์ปรับปรุงพันธุ์โค-กระบือไทย รับฝากเลี้ยงโค-กระบือที่ไถ่ชีวิตแล้ว สำหรับท่านใดที่ไม่มีพื้นที่เลี้ยงโค-กระบือที่ไถ่ชีวิตแล้ว หรือไม่มีเวลาดูแล ท่านสามารถนำมาฝากทางศูนย์ฯเลี้ยงได้ ทางศูนย์ฯเลี้ยงดูให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ : กรณีที่โค-กระบือมีลูกระหว่างอยู่ที่ศูนย์ฯ ทางศูนย์จะขอลูกโค-กระบือไว้ เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต่อไป

                                                                                    สนับสนุนโดย : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์