หน้าแรก

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กระบือไทย (ที่อยู่ 20 หมู่ 2 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก)

    เนื่องจากปัจจุบันปริมาณกระบือไทย มีจำนวนลดลงอย่างมาก จนถึงขั้นวิกฤติและอาจสูญพันธุ์ในไม่กี่ปีนี้ หากไม่เร่งพัฒนาและอนุรักษ์ คาดว่าไม่เกิน 5 ปี กระบือไทยจะสูญพันธุ์ เพราะมีการส่งออกมากกว่าปริมาณผลผลิตได้ในประเทศ แม้แต่ลูกกระบือถูกส่งไปประเทศจีนเกือบหมด โดยส่งผลให้ในอนาคตขาดแแคลนพ่อแม่พันธุ์กระบือไทยอย่างแน่นอน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อรักษาสมดุลย์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุ์ กรรมของกระบือไทยไว้ให้คู่กับสังคมไทยต่อไป
    ทางศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กระบือไทย รับฝากเลี้ยงกระบือไทย สำหรับท่านใดที่ไม่มีพื้นที่เลี้ยงกระบือ หรืออยากเลี้ยงกระบือแต่ไม่มีเวลาดูแล ท่านสามารถนำมาฝากทางศูนย์ฯเลี้ยงได้ ทางศูนย์ฯเลี้ยงดูให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ : กรณีที่กระบือมีลูกระหว่างอยู่ที่ศูนย์ฯ ทางศูนย์จะขอลูกกระบือไว้ เพื่อเป็นการขยายพันธุ์กระบือต่อไป

                                                                                    สนับสนุนโดย : กรมปศุสัตว์อำเภอองครักษ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น